test
MERKEZİ BONUS SİSTEMİ
sales@positive.zp.ua                 (90) 555-002-13-18
 
Kurumsal şirketler için şube ve franchise ağlarını destekleyen merkezi bonus yönetim sistemi.

Geniş şube ağları ve francise barından işletmelerin bonus sistemi geliştirmesinin önünde engeller vardır. Her şubenin kendi yönetim yazılımının olması ve bu şubeler arasındaki kopukluk bunun temel nedenlerindendir.

Server Positive yazılımı ile tüm şubelerde geçerli kuponlar üretmek ve kolaylıkla kontrolünü sağlamak mümkündür. Müşteri kimlik tespitinin kartlı veya karsız bir şekilde telefonla yapılması da buna dahildir.